Antivibračné opatrenia pre železničné trate

Hlavné problémy železničnej dopravy spôsobujú na jednej strane vibrácie, ktoré sa prenášajú z koľajového zvršku do okolia. Ľudia ich vnímajú ako otrasy, alebo ako zvuk v tuhej látke. Na druhej strane sú to prevádzkové náklady, ktoré vznikajú opotrebovaním materiálu na základe nedostatočnej pružnosti v koľajach. Spoločnosť Getzner vyvíja vysoko pružné výrobky a systémy na útlm vibrácií. Výrazne redukujú náklady na opotrebovanie pre komponenty koľajového zvršku a vozidlá. Tento vlastný vývoj je zameraný na požiadavky všetkých zaťažení náprav a rýchlosti. Používajú sa a udávajú trend na celom svete.

Viac informácií

Antivibračné opatrenia pre oblasť výstavby a priemyslu

Projekty stavieb na pozemkoch zaťažených vibráciami predstavujú pre architektov a projektantov nové výzvy. Rastúce zaťaženie stavebného objektu a zvuk železničných tratí šíriaci sa vzduchom, ako aj okolité priemyselné parky, ovplyvňujú samotné jadro staveby i kvalitu bývania a života. Spoločnosť Getzner umožňuje vibračno-technologické funkčné oddelenie budov a ich častí. Otrasy a ich nepríjemné dôsledky sú stále menšie. Spoločnosť Getzner realizuje na celom svete riešenia na obloženie budov, základov, podláh, schodiskových systémov, drevených konštrukcií a stavebných dielcov. Takto vznikajú – dokonca aj na podloží zaťaženom vibráciami – ekonomické riešenia a týmto vynikajúca kvalita bývania a života.

Viac informácií

Getzner Werkstoffe

Spoločnosť Getzner Werkstoffe GmbH je špecialistom na útlm vibrácií v sektore železníc, stavebníctva a priemyslu. Od roku 1975 vyrába materiály na zvukovú izoláciu a útlm vibrácií a v tejto oblasti je vedúcou firmou na svetovom trhu.

• Viac informácií

Sylomer

Materiál spoločnosti Getzner Sylomer sa na trhu v oblasti izolácie vibrácií etabloval medzi vedúce materiály. Montážouzavesených stropov tak napríklad v budovách vzniká veľmi efektívna zvuková izolácia. V priestoroch zaťažených vibráciami umožňuje Sylomer ich príjemné obývanie. Štandardne je dispozícii deväť rozličných typov tohto produktu. V prípade špeciálnych požiadaviek sa vlastnosti materiálu modifikujú.

• Viac informácií

Sylodyn

Materiál spoločnosti Getzner Sylodyn®ponúka ďalšie zlepšenie dynamických vlastností Sylomer-u®. Sylodyn® je elastomér s uzavretými bunkami, ktorý neprijíma žiadnu vodu. Polyuretánový materiál je štandardom pri pružnom uchytení koľajového zvršku  železničných tratí. Sylodyn® sa však používa aj ako izolácia proti kročajovému hluku pri podlahách a schodoch, zakladaní budov, ukladaní strojov, zvuková izolácia medzi stenami, podlahami a schodmi.

• Viac informácií